WAALPAINTINGS

Waalpaintings is in januari 2020 opgezet door de aan het Radboud Institute for Culture and History (RICH) verbonden historici Erika Manders en Dennis Jussen. Het project stelt zich ten doel om de rijke, maar vaak niet langer zichtbare stadsgeschiedenis van Nijmegen weer zichtbaar te maken in een serie van vijftien muurschilderingen. Deze historische street art zal worden gerealiseerd door kunstenaars uit de regio op locaties in de binnenstad die een directe verbinding houden met de getoonde historische verhalen.

De vijftien muurschilderingen zullen met elkaar worden verbonden door een wandelroute. Op deze manier fungeert de serie als een soort prentenboek van de Nijmeegse geschiedenis. Via QR-codes gekoppeld aan de website van het project zullen wandelaars geïnformeerd worden over de historische verhalen achter de muurschilderingen, het artistieke proces van de kunstenaars, en de sponsoren die hebben bijgedragen aan het weer tot leven wekken van de stadsgeschiedenis.

Voor de selectie van de vijftien verhalen is gebruik gemaakt van de in 2009 samengestelde Canon van Nijmegen. Hierbij is vooral gekeken naar beschikbare en aansprekende verhalen die direct gekoppeld kunnen worden aan locaties in de binnenstad, maar is er ook gelet op een zo evenredig mogelijke chronologische verdeling van de historische verhalen waarin zowel vrouwen als mannen vertegenwoordigd zijn.